Paslaugų teikimo sąlygos

Sveiki atvykę į Naujasis siluetas!

Šiose paslaugų teikimo sąlygose išdėstytos naudojimosi Naujasis siluetas, UAB Svetaine, adresu https://www.siluetas.lt/, taisyklės ir nuostatai.

Prisijungdami prie šios Svetainės sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje nurodytomis sąlygomis, prašome išeiti iš šios Svetainės ir ja nesinaudoti.

Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms, Privatumo politikai, Atsakomybės apribojimui ir visoms sutartims taikomi šie terminai: „Klientas“, „Jūs“ ir „ Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį prie šios Svetainės, sutinkantį su Bendrovės Paslaugų teikimo sąlygomis. „Bendrovė“, „Mes“ ir „Mūsų“ reiškia mūsų Bendrovę. „Šalis“, „Šalys“ arba „Mes“ reiškia tiek Klientą, tiek ir mūsų Bendrovę. Visos sąlygos yra susiję su užsakymo teikimu, sutikimu ir apmokėjimu, reikalingu mūsų paslaugų Klientui procesui atlikti pačiu tinkamiausiu būdu, kad būtų patenkinti Kliento poreikiai, susiję su Bendrovės nurodytomis Paslaugų teikimo sąlygomis, atsižvelgiant ir taikant Lietuvos teisę. Bet koks aukščiau pateiktų terminų ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitoje, daugiskaitoje, didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis yra laikomi tarpusavyje keistinais ir reiškia tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prisijungus prie Naujasis siluetas, UAB Svetainės, jūs sutinkate su Naujasis siluetas, UAB Privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklėmis.

Daugumoje interaktyvių svetainių naudojami slapukai, siekiant gauti vartotojo informaciją kiekvieno apsilankymo metu. Slapukus mūsų Svetainė naudoja tam, kad įgalintų tam tikrų sričių funkcionalumą ir suteiktų patogumą mūsų Svetainėje besilankantiems žmonėms. Kai kurios su mumis susijusios bendrovės / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, Naujasis siluetas, UAB ir (arba) jos licencijų išdavėjai turi intelektinės nuosavybės teisės į visą Naujasis siluetas Svetainėje esančią medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Prieiga suteikiama Jūsų asmeniniam naudojimui, laikantis šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Draudžiama:

 • Perpublikuoti Naujasis siluetas, UAB Svetainės medžiagą;
 • Parduoti, išnuomoti, sublicencijuoti Naujasis siluetas, UAB Svetainės medžiagą;
 • Atkartoti, dubliuoti ar kopijuoti Naujasis siluetas, UAB Svetainės medžiagą;
 • Perskirstyti Naujasis siluetas, UAB Svetainės turinį.

Ši Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną.

Kai kurios šios Svetainės dalys suteikia vartotojams galimybę skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija. Naujasis siluetas, UAB nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri Komentarų prieš jiems patekant į Svetainę. Komentarai neatspindi Bendrovės, jos agentų ir/ar susijusių bendrovių pažiūrų ir nuomonių. Komentarai atspindi pažiūras ir nuomones tik to asmens, kuris skelbia savo pažiūras ir nuomones. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Naujasis siluetas, UAB neprisiima atsakomybės už komentarus ar už jokią žalą ar išlaidas, atsiradusias ir/ar patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir/ar paskelbimo ir/ar pasirodymo šioje Svetainėje.

Naujasis siluetas, UAB pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti bet kokius Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti Komentarus mūsų Svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurios trečiosios šalies autorių teises, patentą ar prekės ženklą;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą;
 • Komentarai nebus naudojami siekiant paskatinti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate Naujasis siluetas, UAB neišimtinę licenciją naudoti, atgaminti, redaguoti ir įgalioti kitus naudoti, atgaminti ir redaguoti bet kokius Jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Nuorodos į mūsų turinį

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybės įstaigos;
 • Paieškos sistemos;
 • Naujienų organizacijos;
 • Interneto katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę taip pat, kaip pateikia nuorodas į kitų sąraše esančių įmonių svetaines; ir
 • Akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios neturi teisės dėti nuorodų į mūsų Svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) nėra apgaulinga; b) neleidžia numanyti, kad mes remiame, pritariame nuorodą teikiančiai šaliai ir jos produktams ir (arba) paslaugoms; ir c) atitinka nuorodą teikiančios šalies svetainės kontekstą.

Galime svarstyti ir patvirtinti kitas nuorodų užklausas iš šių tipų organizacijų:

 • plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;
 • dot.com bendruomenės svetainės;
 • asociacijos ar kitos grupės, atstovaujančios labdaros organizacijoms;
 • interneto katalogų platintojai;
 • interneto portalai;
 • apskaitos, teisės ir konsultacijų įmonės; ir
 • švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų nuorodų užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) nuoroda nesukels nepalankios nuomonės apie mus ar mūsų akredituotas įmones; (b) organizacija pas mus neturi jokių neigiamų įrašų; ir c) nuoroda yra bendros informacijos kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) klaidingai nereiškia, kad remia arba patvirtina susiejančią šalį ir jos produktus ar paslaugas; ir c) atitinka susiejančios šalies svetainės kontekstą.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) nėra apgaulinga; b) neleidžia numanyti, kad mes remiame, pritariame nuorodą teikiančiai šaliai ir jos produktams ir (arba) paslaugoms; ir c) atitinka nuorodą teikiančios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš 2 punkte nurodytų organizacijų ir norite pateikti nuorodas į mūsų Svetainę, turite apie tai mus informuoti el. paštu info@siluetas.lt. Pateikite savo vardą ir pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL adresą, bei visų URL, kuriuose ketinate dėti nuorodas į mūsų Svetainę, sąrašą, ir mūsų Svetainėje esančių URL, su kuriais norite susieti, sąrašą. Palaukite 2–3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę tokiais būdais:

 • Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 • Naudojant vienodą išteklių ieškiklį, su kuriuo susieta; arba
 • Naudojant bet kokį kitą mūsų Svetainės, su kuria susietos nuorodos, aprašymą, kuris būtų logiškas susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formate.

Bet koks Naujasis siluetas, UAB logotipo ar kitų meno kūrinių naudojimas nuorodose nebus leidžiami be prekės ženklo licencijos sutarties.

iFrame

Be išankstinio patvirtinimo ir raštiško leidimo negalite aplink mūsų Svetainę kurti rėmelių, kurie kaip nors pakeistų mūsų Svetainės vizualinį pateikimą ar išvaizdą.

Turinio atsakomybė

Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį turinį, kuris rodomas jūsų svetainėje. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų svetainėje. Jokioje svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos arba kitaip pažeidžiančios arba skatinančios pažeisti trečiųjų šalių teises.

Jūsų privatumas

Skaitykite mūsų Privatumo politiką.

Teisių išlaikymas

Mes pasiliekame teisę prašyti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų Svetainę, mums pateikus prašymą. Taip pat pasiliekame teisę bet kada keisti šias sąlygas ir nuorodų talpinimo politiką. Laikydami nuorodas į mūsų Svetainę, sutinkate laikytis šių susiejimo taisyklių ir sąlygų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų Svetainės

Mūsų Svetainėje radus kokią nors nuorodą, kuri dėl kokios nors priežasties yra įžeidžianti, galite bet kada susisiekti su mumis ir apie tai pranešti. Mes svarstysime prašymus pašalinti nuorodas, bet nesame įpareigoti jas pašalinti arba atsakyti jums tiesiogiai.

Neužtikriname, kad informacija šioje Svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nepažadame užtikrinti, kad Svetainė išliktų prieinama arba kad Svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Kiek tai leidžia taikytini įstatymai, atsisakome visų pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų Svetaine ir šios Svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės apribojime negali:

 • apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybės už mirtį ar asmens sužalojimą;
 • apriboti arba panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybės už sukčiavimą ar apgaulingą ir klaidinantį informacijos pateikimą;
 • apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
 • atmesti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurie negali būti atmesti pagal galiojančius įstatymus.

Atsakomybės apribojimai ir draudimai, nustatyti šiame Skirsnyje ir kitose šio Atsakomybės apribojimo vietose: (a) taikomi ankstesnėje pastraipoje; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius iš Atsakomybės apribojimo, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto ir įstatymų nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol Svetainė ir Svetainėje esanti informacija bei paslaugos bus teikiamos nemokamai, mes neprisiimame atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.